Om os

Om hjerneskadeforeningen


Hjerneskadeforeningen er en medlemsstyret interesseorganisation, der arbejder for at hjerneskade-ramte og deres pårørende får den bedst mulige støtte til at leve et meningsfyldt liv.


Det gør vi blandt andet ved at:


  • udbrede kendskabet til hjerneskader og genoptræningsmuligheder generelt og give indblik i livet med en hjerneskade
  • forbedre forholdene for ramte og pårørende gennem tilbud om socialrådgivning samt kontakt til ligesindede
  • forbedre hjerneskaderamtes muligheder for genoptræningog rehabilitering gennem politisk arbejde - nationalt såvel som lokalt


Udover en række nationale tilbud har Hjerneskadeforeningen
lokalforeninger over hele landet.

Se mere på: hjerneskadet.dk


Du kan også følge os på FACEBOOK via dette link:

https://www.facebook.com/groups/193408750782927/?ref=bookmarks