Bjarne Haubo Christensen

Bjarne Haubo Christensen

Mit navn er Bjarne Haubo Christensen, og jeg er en årgang 1957.

Jeg har tidligere malet med oliemaling, og nød det meget. 

Jeg fik en blodprop i 2014, og i 2016 startede jeg på billedkunst på Skolen for Senhjerneskadede.

Det er dejligt at have genoptaget maleriet, fordi jeg kommer i flow.

Jeg nyder inspirationen fra læreren og de øvrige kursister.