Peter H. Jespersen

Peter H. Jespersen

Mit navn er Peter H. Jespersen og jer er en årgang 1944.

Jeg fik en hjerneblødning i 2007, og fik gennem min bostøtte kendskab til Hjerneskadeforeningen.

Jeg startede i Samværdsgruppen om mandagen, og blev inspireret til at deltage på Skolen for Senhjerneskadede, hvor jeg har deltaget i forskellige kurser som madlavning, EDB og billedkunst.

Jeg er rigtig glad for at gå på billedkunstholdet, og var slet ikke klar over jeg havde nogle talenter på dette felt, og jeg nyder blive inspireret af  mine medkursister.